03 de setembre 2017

Vídeo del pregó de la Festa Major Vall d'Ora 2017

Aquest és el pregó de la Festa Major de la Vall d'Ora 2017 preparat d'acord amb els tres dies oficials de dol a Catalunya, arran dels atemptats del dia 17 d'agost. L'agutzil i el secretari en portaven un altre de molt més llarg, teatralitzat, que recollia amb força més detall els fets que s'han esdevingut durant l'any al món, a l'Estat espanyol, a Catalunya i a la Vall d'Ora. Però el van canviar per respecte al dol declarat amb motiu del desgraciat incident.