22 de desembre 2013

Animals de la Vall d'Ora II: el gripau

Gripaus de mida considerable al riu d'Ora i els torrents que hi desemboquen.